מוצרי ERP

ניהול רכש ויבוא

ניהול יעיל ומסודר של תהליכי הרכש והיבוא. מעקב אחר סטטוס תיקי הרכש, הפקת התראות מרוכזות, ותמחיר מדויק של עלויות המוצרים.

הזמנות רכש

הפקת הזמנות רכש לספקים בארץ / בחול. הזמנות הרכש מופקות על סמך נתוני המוצר במערכת – הספק המועדף, מספר היצרן של המוצר, ונתוני העלות האחרונה של המוצר.
הזמנת הרכש מופקת בהתאם להסכמים עם הספק ומאפשרת בנוסף לפרטי המוצרים להגדיר את סוג העסקה, תנאי התשלום והאם מותרת החזרת מוצרים לספק.

בהזמנות רכש חול מוגדרים גם מטבע העסקה, אופן המשלוח, ארץ המוצא, ונמלי  מוצא ויעד.

הזמנת הרכש נשלחת לספק לצורך אישור / עדכון הנתונים.

תיקי רכש

לאחר אישור סופי של ועדכון הנתונים הופכת הזמנת הרכש לתיק רכש

תיק הרכש כולל את כל נתוני הזמנת הרכש, ובנוסף מתעדכנים בו פרטים רלוונטים נוספים לעסקה – נתוני אריזה, סוג השחרור, נתוני שטר מטען, פרטי כלי השיט, וצפי הגעה.

במקביל מעדכנים את שלבי הביצוע התיק (רשימה חלקית : משלוח, הגעה, שחרור, הובלה, הגעת חשבונית ספק, תשלום, קליטת הסחורה) כאשר לכל שלב ניתן להגדיר תאריך יעד ותאריך ביצוע בפועל.

בתיק הרכש מגדירים את כל החיובים הקשורים לתיק זה- עלויות הובלה יבשתית, הובלה ימית, ביטוחים, מיסים ומכסים, עלויות משלח / עמיל, וכל עלות אחרת הרלוונטית לתיק הרכש.

ניתן להגדיר את אופן  העמסת העלות על תיק הרכש – אם לפי מחיר המוצר, או לפי הנפח או המשקל, ודבר זה מאפשר להגיע לתמחור מדוייק של המוצרים המוזמנים.

מעקב תיקי רכש

דוחות רוחביים למעקב אחר שלבי הביצוע בתיקי הרכש, כגון התראות על איחור בהגעה, התראה מראש על תשלומים שצריך לבצע, התראות לגבי צפי שחרור מוצרים.  למעשה ניתן להפיק דוחות לגבי כל אחד מהשלבים שהוגדרו בתיקי הרכש.

הפקת התראות רכש

הפקת דוחות התראה לרכש בהתחשב בנתוני המלאי והמכירות, לכל מוצר ניתן להגדיר רמת התראה לרכש. חישוב הכמות הנדרשת לרכש בהתאם לנתוני המוצר, המלאי, והמכירות.

קיימת אפשרות להפקה אוטומטית של תיקי רכש בהתאם להתראות המתקבלות.

חשבוניות ספקים

חלק מתהליך הבדיקה לאחר הגעת המוצרים וקליטתם למלאי הינו טיפול בחשבוניות ספקים, אימות נתוני החשבוניות מול נתוני ההגעה והקלטה למלאי, ואישור החשבוניות.

ניתן לשייך חשבונית ליותר מתיק רכש אחד, ולבצע תשלום לאחר אישור הנתונים.

סגירת תיק הרכש תתבצע רק לאחר קליטת כל המוצרים המוזמנים למלאי וסגירת חשבוניות הספק.

תמחור מדויק של מוצרים

עלות המוצר הסופית שונה ממחיר המוצר בחו"ל, ומורכבת מעלויות רבות המתווספות בתהליך עד הגעת המוצר למלאי. עלויות הובלה, ביטוח ומיסים הן רק חלק מהעלויות הללו.

כל העלויות הללו מועמסות על תיק הרכש כולו, והתוכנה מאפשרת להעמיסן בצורה יחסית על המוצרים השונים תוך כדי שימוש בבסיסי העמסה משתנים על מנת להגיע לחישוב עלויות מדויק לכל מוצר.

דילוג לתוכן