מוצרי CRM

תוכנה למוקד התרמות

תוכנת "ישירות-התרמה" מציעה פתרון כולל לתפעול מוקד התרמה בעמותה

התוכנה כוללת את מנגנון תפעול הטלמרקטינג היוצא, כמו גם מנגנוני הטיפול במאגר התורמים בתרומות הנכנסות, ובפניות תורמים.

ניהול מאגר תורמים

ניהול נכון ויעיל של מאגר התורמים הינו הבסיס לעבודה נכונה ופורייה של כל מוקד התרמה.

יש חשיבות רבה לפנייה לתורם במועד הנכון מבחינתנו ומבחינתו, ופנייה מדויקת תביא לתוצאות משופרות

יצירת קמפיין התרמה נכון  מתבססת על הקצאת הלקוחות המתאימים בהתאם להיסטוריית הפעילות הכוללת של התורם מול העמותה, בהתחשב בתרומות קודמות, במועד סיום החיוב עבור תרומות קודמות ובפניות קודמות שלנו אל התורם

לתוכנה יכולות מתקדמות של איתור כפילויות ואיחוד כרטיסי תורמים אשר חוסכות שיחות מיותרות ומאפשרות לשפר את הקשר בין העמותה לתורמים

ניתן לקלוט מאגרי תורמים ופרטי תרומות קודמות

מוקד התרמה לשיחות נכנסות

זיהוי התורם המתקשר עם תחילת תהליך התרומה, אם על ידי פרטים שמוסר התורם או הקפצת כרטיס התורם בהתאם למספר הטלפון המגיע מהמרכזיה,  מהווה חלק חשוב בתהליך ביצוע התרומה הנכנסת. לטלפנים נגישות להיסטוריית הפעילות מול התורם, (או לחלק ממנה בהתאם להגדרות מנהל המוקד) , במטרה למקסם את יכולתם לבצע התרמה

תהליך הזנת התרומה הינו מהיר ופשוט, וכולל בדיקות של אמצעי התשלום (למשל תקינות כרטיס האשראי, קבלת אישור לעסקה, בדיקת מס' חשבון הבנק) ונתוני התורם כדי למנוע טעויות בהמשך.

במהלך קליטת התרומה ניתן לקלוט הקדשות והנצחות, ואף בקשות  של התורם אשר נרשמות במודול שירות הלקוחות ומועברות לביצוע מיידי.

טלמרקטינג התרמה יוצא

יצירת רשימת לקוחות לקמפיין טלמרקטינג בהתאם למטרת הפניה לתורם. יצירת קמפיין חידוש תרומה לדוגמא, יתבסס על תאריך ביצוע התרומה האחרונה, תאריך סיום תשלום אחרון, וכן מתי הייתה הפעם האחרונה שפנינו ללקוח ותשובתו. כל הנתונים הללו קיימים בתוכנה ומאפשרים יצירת קמפיינים ממוקדים ומדוייקים, אשר יסייעו להפקת תוצאות משופרות

מנהל המוקד יכול לשלוט באופן הקצאת הלקוחות לטלפנים, וכן באופן העבודה של כל טלפן. כך ניתן לשייך טלפנים לקמפיין מסויים, או רשימת קמפיינים בהתאם לנדרש, ולקבוע עבור כל טלפן האם מותר לו לדפדף ברשימת הלקוחות, או שהוא חייב לסיים טיפול הלקוח הנוכחי לפני מעבר ללקוח הבא.

ממשק עבודה ידידותי לטלפנים מאפשר רישום תשובת הלקוח, קביעת תזכורות, ביצוע תרומה, ואף תאום מועד פגישה עם גובה במידת הצורך.

 

ניהול אמצעי תשלום והפקת קבלות

תמיכה בקליטת וחיוב במגוון רחב של אמצעי תשלום


– חיוב / זיכוי כרטיסי אשראי, בעסקאות רגילות ובהוראת קבע
– חיוב / זיכוי חשבון הבנק (מס"ב) בהוראת קבע
– הפקת שוברי תשלום של הדואר
– קליטת תרומות בשיקים ובמזומן
– העברות בנקאיות

הפקת המסמכים החשבונאיים הנדרשים – קבלה / קבלת תרומה אוטומטית בסיום תהליך החיוב, או לחליפין הפקת קבלת תרומה מרוכזת אחת לתקופה להזמנות בחיוב בהוראת קבע.

טיפול בתרומות ממקורות חיצוניים

קליטת תרומות שבוצעו ממקורות חיצוניים – תוכנות אחרות, אתרי אינטרנט, פנקסי תרומות – לתוכנה תתבצע תוך כדי רישום מקור התרומה, הגורם המבצע  וניסיון לאתר את התורם במאגר התורמים שלנו, או פתיחת כרטיס תורם חדש.

היתרונות בניהול כל התרומות המתקבלות בעמותה רבים, וכוללים הרחבת המידע הקיים במערכת לגבי כל תורם, וכן אפשרות הפקת דוחות לגבי כל מקורות ההתרמה של העמודה.

 

מתנות לתורמים

אפשרות הגדרת מתנות ותשורות לתורמים בתהליך התרומה או לאחר מכן. תמיכה בניהול מלאי המתנות, בהפקת מסמכי משלוח ומשלוח המתנות לתורמים.

דילוג לתוכן