מוצרי CRM

ניהול שאלונים וסקרים

תוכנת ישירות כוללת בתוכה מודול נרחב לביצוע שאלונים וסקרים  המאפשרת ביצוע סקרים לפי פילוחי לקוחות נדרשים.

בנוסף לביצוע סקרים דרך קמפיין טלמרקטינג ייעודי, ניתן לבצע סקרים גם בתהליך המכירה בתוכנה, וניתן גם לשלב סקרים במודול שירות הלקוחות.

ניהול טלמרקטינג וחיתוך לקוחות

הגדרת קמפיין טלמרקטינג מקבוצות לקוחות בהתחשב במאפיינים דמוגרפיים ואחרים כקבוצת הבסיס למדגם לצורך ביצוע הסקר.

טיפול במדגמים והגדרת מכסות

הגדרת מכסות של סקרים תקינים הנדרשות לצורך עמידה בתנאי המדגם. מעקב אחר עמידה ביעדי המכסות למניעת ביצוע סקרים מיותרים

אישור השלמת הסקר רק לאחר עמידה מלאה ביעדי המדגם.

הגדרת הסקרים וסוגי שאלות

המערכת תומכת בכל סוגי השאלות, בשאלות כמותיות, שאלות מותנות, שאלות מסוג בחירה מרובה, שאלות טקסטואליות.

אפשרות הגדרת סדר תשובות רנדומלי.

שאלות סינון המונעות המשך הסקר, שאלות חובה בלעדיהן הסקר אינו שלם, ושאלות מותנות אשר תופענה רק בהתאם לתשובות מסויימות.

תשובות מותנות:  אפשרות בחירת תשובות מסויימות בלבד בהתאם לתשובות בשאלות קודמות.

טיפול המשך בסקרים - דוחות ויצוא נתונים

מסכי טיפול המשך בסקרים המאפשרים עיון בסקרים, איתור סקרים שאינם שלמים ואפשרות להשלימם, והפקת דוחות לגבי הסקרים

ייצוא נתוני הסקרים למערכות חיצוניות לצורך עיבוד וביצוע  ניתוחים סטטיסטיים.

 

דילוג לתוכן